Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

Pinus leucodermis Nana

borovice bělokorá

má původ ve vápencových  horách Balkánu, kůra zůstává dlouho šedá,
jehlice po dvou ve svazečku jsou pichlavé, lesklé, tmavozelené,
vyžaduje dostatek světla a zásadité půdy