Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

ZATO 50 WG 3*1,5g, 3x15g

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k ochraně jabloní a révy proti houbovým chorobám.

Jabloně - Padlí - 1,5 g / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=14. Padlí jabloňové. Aplikujte preventivně od období 1 - 2 týdny před květem do července v intervalech 10 - 12 dnů. Max. 3x za vegetaci.

Jabloně - Strupovitost - 1,5 g / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikujte preventivně opakovanými postřiky od druhé poloviny dubna do konce května (od fáze zeleného poupěte do 1 - 2 týdnů po odkvětu). Aplikujte v blocích 2 po sobě jdoucích ošetření v intervalech 7 - 10 dnů do velikosti plodů 40 mm, nebo 10 - 14 dnů od velikosti plodů 40 mm. V případě napadení je vyjímečně možné aplikovat, a to max. do 72 hod od počátku infekce. Max. 3x za vegetaci.

Réva vinná - Padlí révové - 1,25-1,5 g / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: OL=35. Padlí révové. Max. 3x za aplikaci