Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

Juniperus comm. Hibernica

jalovec

Vzrůst úzce kuželovitý až sloupovitý, hustě zavětvený.Výška
3-5 m, šířka 1-1,2 m. Špičky výhonů strnule vzpřímené.
Jehlice namodrale zelené.  Roste na všech sušších, dobře propustných a chudších, kyselých až alkalických půdách.