Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

SUBSTRÁT PRO BONSAJE 2L

Zemina pro bonsaje je určená na přímé přesazování bonsají. Zemina je vyrobena z ornice, říčního písku a malého podílu tříděných rašelin přechodových a „bílých“ s přídavkem minerálních vícesložkových a vápenatých hnojiv.

Používá se při přesazování, které je doporučeno uskutečnit u mladých jedinců nejméně 1x za rok a u jedinců dospělých vždy za 3-4 roky. Po vybrání vhodných nových misek (splňují, jak funkční, tak i estetické zásady tvorby bonsají) na odtokový otvor v jejich dně položte hliněný střep ze starého květináče nebo kousek pletiva z mosazi či PVC. Na dno nasypte slabou vrstvičku drobných říčních oblázků. Na oblázky nasypte přiměřené množství zeminy, vložte výpěstek, tak by v konečném vzhledu kořeny ležící nahoře mírně převyšovaly horní okraj misky. Doplňte zeminu do přiměřeného množství tak, aby plně kryla převyšující kořeny. Tímto postupem se dotvoří celkový estetický záměr.