Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

ENVIWASTE 50g Čističe Odpadních Vod

Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v domovních čistírnách odpadních vod. Zajistí bezporuchový chod čistírny odpadních vod, předchází ucpávání potrubí a zamezí tvorbě nepříjemných pachů.

Domovní ČOV - Rozklad organických nečistot - 50 g / pro čistírnu se 4-10 osobami v domě - Použití - celoročně
Poznámka: Po jeho použití dochází k rozkladu pevných nečistot v čističce na šedě zbarvenou nezapáchající tekutinu.