Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

ENVIKOMP 50g

Tento přípravek je směsí zejména anaerobních bakterií, jejichž přidáním do kompostovaného materiálu dojde k výraznému zkrácení doby nutné pro kompostování a to bez ztráty výživných vlastností kompostu.

Urychlovač kompostování - 50 g / 2-3 m3 kompostu - Použití - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Poznámka: S tímto přípravkem docílíme vyzrálého kompostu již v období od 1-3 měsíců v závislosti na druhu a množství materiálu.