Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

HARMONIE Stimulátor Zakořeňování s Aktivním Stříbrem 50ml, 100ml

PŘÍPRAVEK NA PŘÍRODNÍ BÁZI. Přípravek podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Obsahuje sodné soli huminových a fulvo kyselin pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin. Dále obsahuje extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovým faktorům, syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému, molybden jako nepostradatelný prvek pro metabolismus dusíku a síry, bór pro zvýšení odolnosti k nízkým teplotám, chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše. Dále obsahuje stříbro, které má pomocný fungicidní účinek a je také významným prvkem v protistresové ochraně rostlin.Brambory - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - květen, červen
Poznámka: Od vzejití po zapojení řádků. Počet aplikací 1-3x. Po zapojení řádků již přípravek neaplikujeme.

Cibule - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - duben, květen, červen, červenec
Poznámka: Po použití chemických přípravků

Česnek - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: Během vegetace 1-3 aplikace

Jahody - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - květen, červen
Poznámka: Během vegetace 1-3 aplikace

Okrasné dřeviny - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 - Zálivka, postřik - březen, duben
Poznámka: Pro regeneraci porostů po zimě

Okrasné rostliny - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 10 l / 100 m2 - Zálivka, postřik - březen, duben, září, říjen
Poznámka: Při výsadbě z kontejnerů

Ovocné dřeviny - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - březen, duben
Poznámka: Pro regeneraci porostů po zimě, tj. jarní regenerace

Réva vinná - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 1 l / 100 m2 - Zálivka, postřik - červen, červenec
Poznámka: Na plody velikosti hrášku

Trávníky - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: Během vegetace 1-5x

Zelenina - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - květen, červen, červenec
Poznámka: Od počátku vegetace 2 až 3 aplikace

Rajčata - Zakořeňování, antistresové účinky - 50 ml / 100 m2 plochy - Zálivka, postřik - březen, duben, květen, červen, červenec
Poznámka: Pro odstranění stresu po použití chemických přípravků, mechanickém poškození po kroupách, poškození mrazem apod. Při použití herbicidů použijeme přípravek až po účinku herbicidu na plevele, tj. třetí až sedmý den po aplikaci herbicidu.