Okrasné rostliny

Ovocné dřeviny

Zahradnický materiál

Líska

Lombardská bílá

Vysoká a pravidelná plodnost. Plod středně velký, podlouhle vejčitý. Jádro velmi dobré až vynikající chuti.